Architekt
Barbara Reiter

Przewodnik po samowystarczalnej architekturze, autorka europejskiego podejścia do projektowania spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju czyli poszanowania wody, zieleni i światła.

Małe lokalne społeczności są w stanie realnie nawiązać więź społeczną i ukształtować strukturę sąsiedzką, tak aby budować poczucie bezpieczeństwa i jedności. Przyszłościowe podejście ekologiczne powinno łączyć potrzeby małych społeczności z ich możliwościami wytwórczymi podstawowych funkcji i produktów.
W tym miejscu odwołam się do koncepcji szczęścia, którą od lat bada Meik Wiking autor światowego bestsellera „Hygge- klucz do szczęścia”.

Podstawą dobrostanu, który otwiera nam drzwi do dobrego życia, stają się dobre relacje z sąsiadami, cieszenie się z małych rzeczy, celebrowanie teraźniejszości jako najmniejszych chwil życia. W architekturze znajduje to odzwierciedlenie w nowej koncepcji projektowania przestrzeni do życia. Myślę, że nawet po wyjściu z Covidu zostaniemy już w innej rzeczywistości, część z nowych przyzwyczajeń i możliwości pozostanie z nami na zawsze. Nowe tory myślenia i funkcjonowania dają szanse powrotu do integralności, jaką kiedyś tworzyła najmniejsza taka społeczność, czyli wioska.
Nie była to tylko jednostka osadnicza, ale wspólnota ludzi, którzy postrzegali siebie jako część swojej rodziny. To, co mnie interesuje w architekturze to odtworzenie powiązań społecznych lub zaprojektowanie przestrzeni, która w sposób naturalny wspomaga kształtowanie kontaktów międzyludzkich i gruntuje więzi we wspólnocie. #EcoSzczęście – nowoczesne wielopokoleniowe osiedla to wspólna kultura, wspólny wysiłek i świadomość ekologii.

Taka wspólnota ma wigor młodych i mądrość seniorów. Cytując Meika Wikinga, widzimy, że budulcem dobrostanu jest tworzenie wielopokoleniowych wspólnot.
„Sposób zaaranżowania przestrzeni zachęca do kontaktów społecznych i przyciąga starszych ludzi, którzy nie chcą żyć w izolacji ani w typowym domu starców, i rodziny, które w ten sposób zyskują wsparcie otoczenia w okresie, kiedy łączą wychowanie dzieci z karierą zawodową”

Napisz komentarz